Certifikačný audit na 45001:2018 & recertifikačný audit na 14001:2015

CRT ELECTRONIC úspešne absolovovalo certifikačný audit od DNV-GL na Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň úspešne absolvovalo recertifikačný audit Systému environmentálneho manažérstva 14001:2015.

VEĽKÁ CENA SOPK 2023

Máj, 2024

 

 

CRT ELECTRONIC získala ocenenie GRAND PRIX SCCI, za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2023.

 

Táto cena, ktorú každoročne udeľuje Slovenská obchodná a priemyselná komora, má pre našu spoločnosť veľký význam, nakoľko CRT ELECTRONIC je monitorovaná externou organizáciou, ktorá dáva našej spoločnosti najvyšší kredit pri uplatňovaní podnikateľskej etiky.

 

Cenu za CRT ELECTRONIC prevzal jej generálny riaditeľ a konateľ, pán Martin Šipoš. 

čítaj celý článok