VEĽKÁ CENA SOPK

Apríl, 2019

Spoločnosť CRT ELECTRONIC bola ocenená VEĽKOU CENOU SOPK za etiku v podnikaní za rok 2018.

Toto ocenenie, ktoré udeľuje každoročne Slovenská obchodná priemyselná komora má pre našu spoločnosť veľký význam, pretože spoločnosť bola monitorovaná externou organizáciou, ktorá udelila našej firme najvyšší kredit v uplatňovaní etických princípov v podnikaní.

 

Ocenenie za CRT ELECTRONIC prevzal jej konateľ, pán Miloslav Czurilla.

 

 

 

 

VEĽKÁ CENA SOPK

Apríl, 2019

 

Spoločnosť CRT ELECTRONIC bola ocenená VEĽKOU CENOU SOPK za etiku

v podnikaní za rok 2018.

Toto ocenenie, ktoré udeľuje každoročne Slovenská obchodná priemyselná komora má pre CRT ELECTRONIC veľký význam, pretože spoločnosť bola monitorovaná externou organizáciou, ktorá udelila našej firme najvyšší kredit v uplatňovaní etických princípov v podnikaní.

 

Ocenenie za CRT ELECTRONIC prevzal jej konateľ, pán Miloslav Czurilla.

 

čítaj celý článok