VEĽKÁ CENA SOPK

Apríl, 2019

Spoločnosť CRT ELECTRONIC bola ocenená VEĽKOU CENOU SOPK za etiku v podnikaní za rok 2018.

Toto ocenenie, ktoré udeľuje každoročne Slovenská obchodná priemyselná komora má pre našu spoločnosť veľký význam, pretože spoločnosť bola monitorovaná externou organizáciou, ktorá udelila našej firme najvyšší kredit v uplatňovaní etických princípov v podnikaní.

 

Ocenenie za CRT ELECTRONIC prevzal jej konateľ, pán Miloslav Czurilla.

 

 

 

 

GRAND PRIX SCCI

April, 2019

 

CRT ELECTRONIC has been awarded the GRAND PRIX SCCI for Business Ethics for 2018.

This price, which is awarded annually by the Slovak Chamber of Commerce, is of great importance to our company, as CRT ELECTRONIC has been monitored by an external organization that has given our company the highest credit in applying of business ethics.

 

The award for CRT ELECTRONIC was taken over by its CEO, Mr. Miloslav Czurilla.

 

Read whole article