Ďakujeme za Vašu návštevu na veľtrhu MIDEST v Paríži.

Kolektív CRT ELECTRONIC by chcel poďakovať Vám všetkým, ktorí ste navštívili náš stánok na veľtrhu MIDEST v Paríži.