Úspešné absolvovanie OHSAS periodického auditu.

Vo februári 2018 CRT ELECTRONIC s.r.o. úspešne absolvoval periodický audit od DNV-GL na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001.